Košice získali titul Európske mesto športu 2016!
Metropola východu dosiahla ďalší medzinárodný úspech
Po prestížnom titule Európske hlavné mesto kultúry 2013 získali Košice, ako
prvé mesto na Slovensku, ďalší významný titul – Európske mesto športu
2016.
Košice – Európske mesto športu 2016 má za cieľ prilákať aj prostredníctvom
tohto titulu a jeho prezentácie k športovaniu čo najväčší počet obyvateľov
mesta všetkých generácií, ale aj jeho návštevníkov. Zaujímavými aktivitami
chce mesto získať k športu aj ľudí, ktorí doteraz nešportovali, alebo športovali
iba ojedinele. Nebude zabúdať ani na sociálne odkázaných ľudí, ktorí budú
môcť športovať bezplatne, či hendikepovaných občanov a seniorov. Zároveň je
tento titul okrem prvotnej snahy propagovať šport aj vecou pozitívneho
zviditeľňovania mesta doma i v zahraničí
Odrazom bohatej histórie mesta je jeho centrum s početnými klenotmi gotickej, barokovej,klasicistickej a historizujúcej architektúry, ktoré
tvorí najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Jej najvýznamnejšou dominantou je najväčšia gotická katedrála na Slovensku,
Dóm svätej Alžbety. Hlavná ulica lemovaná palácovými a meštianskymi domami s reštauráciami, butikmi a kaviarňami je promenádnym
korzom mesta.
Košice sú centrom celého východného Slovenska a sídlom Košického kraja a regionálnej samosprávy –Košického samosprávneho kraja.
Sú významným centrom politického, hospodárskeho, kultúrneho a cirkevného života, sídlom Košickej gréckokatolíckej eparchie, Košickej
rímskokatolíckej arcidiecézy a sídlom pravoslávneho metropolitu, Ústavného súdu SR a sú významným univerzitným centrom (sídlo troch
univerzít a jednej vysokej školy, ako aj fakúlt a detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl).
Mesto je strediskom významných kultúrnych inštitúcií s celoslovenskou a regionálnou pôsobnosťou, medzi ktoré patria Štátne divadlo
Košice, Štátna filharmónia Košice, Slovenské technické múzeum, Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria a Štátna
vedecká knižnica v Košiciach. Mesto má pestrú národnostnú skladbu, najväčšiu menšinu na území mesta tvorí maďarská menšina s
podielom 2,65% a rómska s podielom 2% (podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011).
Mesto hrá rolu v dopravnom prepojení východ-západ, kde tvorí spojnicu medzi západnou a strednou Európou na jednej strane a Ukrajinou a
Ruskom na druhej strane prostredníctvom širokorozchodnej železničnej trate. Košické medzinárodné letisko sprostredkúva rýchle letecké
spojenie so západnou a strednou Európou pre spádovú oblasť východného Slovenska. V meste je zastúpený hutnícky a strojársky
priemysel, umiestnená je tu skupina firiem informačných a telekomunikačných technológií.
Vitajte na stránke mesta Košíc
Vitajte na stránke mesta Košíc
Vitajte na stránke mesta Košíc
Košice získali titul Európske mesto športu 2016!

Metropola východu dosiahla ďalší medzinárodný úspech

Po prestížnom titule Európske hlavné mesto kultúry 2013 získali Košice, ako prvé mesto na Slovensku, ďalší významný titul - Európske mesto športu 2016.

Košice - Európske mesto športu 2016 má za cieľ prilákať aj prostredníctvom tohto titulu a jeho prezentácie k športovaniu čo najväčší počet obyvateľov mesta všetkých generácií, ale aj jeho návštevníkov. Zaujímavými aktivitami chce mesto získať k športu aj ľudí, ktorí doteraz nešportovali, alebo športovali iba ojedinele. Nebude zabúdať ani na sociálne odkázaných ľudí, ktorí budú môcť športovať bezplatne, či hendikepovaných občanov a seniorov. Zároveň je tento titul okrem prvotnej snahy propagovať šport aj vecou pozitívneho zviditeľňovania mesta doma i v zahraničí

Odrazom bohatej histórie mesta je jeho centrum s početnými klenotmi gotickej, barokovej, klasicistickej a historizujúcej architektúry, ktoré tvorí najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Jej najvýznamnejšou dominantou je najväčšia gotická katedrála na Slovensku, Dóm svätej Alžbety. Hlavná ulica lemovaná palácovými a meštianskymi domami s reštauráciami, butikmi a kaviarňami je promenádnym korzom mesta.

Košice sú centrom celého východného Slovenska a sídlom Košického kraja a regionálnej samosprávy -Košického samosprávneho kraja. Sú významným centrom politického, hospodárskeho, kultúrneho a cirkevného života, sídlom Košickej gréckokatolíckej eparchie, Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a sídlom pravoslávneho metropolitu, Ústavného súdu SR a sú významným univerzitným centrom (sídlo troch univerzít a jednej vysokej školy, ako aj fakúlt a detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl).

Mesto je strediskom významných kultúrnych inštitúcií s celoslovenskou a regionálnou pôsobnosťou, medzi ktoré patria Štátne divadlo Košice, Štátna filharmónia Košice, Slovenské technické múzeum, Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria a Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Mesto má pestrú národnostnú skladbu, najväčšiu menšinu na území mesta tvorí maďarská menšina s podielom 2,65% a rómska s podielom 2% (podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011).

Mesto hrá rolu v dopravnom prepojení východ-západ, kde tvorí spojnicu medzi západnou a strednou Európou na jednej strane a Ukrajinou a Ruskom na druhej strane prostredníctvom širokorozchodnej železničnej trate. Košické medzinárodné letisko sprostredkúva rýchle letecké spojenie so západnou a strednou Európou pre spádovú oblasť východného Slovenska. V meste je zastúpený hutnícky a strojársky priemysel, umiestnená je tu skupina firiem informačných a telekomunikačných technológií.
Košice získali titul Európske mesto športu 2016!

Metropola východu dosiahla ďalší medzinárodný úspech

Po prestížnom titule Európske hlavné mesto kultúry 2013 získali Košice, ako prvé mesto na Slovensku, ďalší významný titul - Európske mesto športu 2016.

Košice - Európske mesto športu 2016 má za cieľ prilákať aj prostredníctvom tohto titulu a jeho prezentácie k športovaniu čo najväčší počet obyvateľov mesta všetkých generácií, ale aj jeho návštevníkov. Zaujímavými aktivitami chce mesto získať k športu aj ľudí, ktorí doteraz nešportovali, alebo športovali iba ojedinele. Nebude zabúdať ani na sociálne odkázaných ľudí, ktorí budú môcť športovať bezplatne, či hendikepovaných občanov a seniorov. Zároveň je tento titul okrem prvotnej snahy propagovať šport aj vecou pozitívneho zviditeľňovania mesta doma i v zahraničí

Odrazom bohatej histórie mesta je jeho centrum s početnými klenotmi gotickej, barokovej,klasicistickej a historizujúcej architektúry, ktoré tvorí najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Jej najvýznamnejšou dominantou je najväčšia gotická katedrála na Slovensku, Dóm svätej Alžbety. Hlavná ulica lemovaná palácovými a meštianskymi domami s reštauráciami, butikmi a kaviarňami je promenádnym korzom mesta.

Košice sú centrom celého východného Slovenska a sídlom Košického kraja a regionálnej samosprávy -Košického samosprávneho kraja. Sú významným centrom politického, hospodárskeho, kultúrneho a cirkevného života, sídlom Košickej gréckokatolíckej eparchie, Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a sídlom pravoslávneho metropolitu, Ústavného súdu SR a sú významným univerzitným centrom (sídlo troch univerzít a jednej vysokej školy, ako aj fakúlt a detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl).

Mesto je strediskom významných kultúrnych inštitúcií s celoslovenskou a regionálnou pôsobnosťou, medzi ktoré patria Štátne divadlo Košice, Štátna filharmónia Košice, Slovenské technické múzeum, Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria a Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Mesto má pestrú národnostnú skladbu, najväčšiu menšinu na území mesta tvorí maďarská menšina s podielom 2,65% a rómska s podielom 2% (podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011).

Mesto hrá rolu v dopravnom prepojení východ-západ, kde tvorí spojnicu medzi západnou a strednou Európou na jednej strane a Ukrajinou a Ruskom na druhej strane prostredníctvom širokorozchodnej železničnej trate. Košické medzinárodné letisko sprostredkúva rýchle letecké spojenie so západnou a strednou Európou pre spádovú oblasť východného Slovenska. V meste je zastúpený hutnícky a strojársky priemysel, umiestnená je tu skupina firiem informačných a telekomunikačných technológií.

Košický kraj
miesto, kde to naozaj žije
Za
dní.
Košický kraj - miesto kde to naozaj žije
Košický kraj - miesto kde to naozaj žije