Kultúra mesta
Kultúra

Prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry udeľuje Európska komisia a Európsky parlament od roku 1985 s cieľom podpory trvale udržateľného kultúrneho rozvoja daného mesta so zapojením všetkých kultúrnych subjektov a zvýšením záujmu obyvateľov vybraného európskeho mesta o dianie v ňom. V roku 2008 zvíťazili Košice s projektom Interface 2013 nad ostatnými slovenskými kandidujúcimi mestami Nitrou, Martinom a Prešovom a stali sa tak prvým slovenským mestom s týmto titulom. Projekt Interface 2013 sa usiluje o transformáciu Košíc ako silného priemyselného centra na postindustriálne mesto s kreatívnym potenciálom, univerzitným zázemím a novou kultúrnou infraštruktúrou. Tvorcovia priniesli do Košíc koncept kreatívnej ekonomiky - prepojenia ekonomiky a priemyslu s umením - čím sa vytvoril priestor pre rozvíjanie oblastí kreatívneho priemyslu (dizajn, médiá, architektúra, hudobná produkcia, film, informačné technológie, počítačové hry) a kreatívneho turizmu. Umelecký a kultúrny program na samotný rok 2013 vychádzal z koncepcie udržateľných aktivít s dlhodobým efektom na kultúrny život mesta a regiónu.

Folklór

Najstarším folklórnym súborom z Košíc je folklórny súbor Čarnica, založený v roku 1957. Z jeho radov vzišiel aj legendárny ľudový rozprávač Ján Pisančin alias Ander z Košíc. Veľmi známym a na Slovensku populárnym je folklórny súbor Železiar. Ďalšími sú folklórne súbory Borievka, Hornád, Jahodná a rad detských súborov.

Košické folklórne súbory prezentujú spev a tanec regiónu Abova, Šariša, Spiša a iných východoslovenských oblastí. Pre priaznivcov folklóru je organizovaný Cassovia folkfest každý jún s prehliadkou lokálnych, slovenských i zahraničných súborov. Regionálny charakter majú Abovské folklórne slávnosti konané v neďalekých Rozhanovciach.


Galérie

Východoslovenská galéria vznikla v roku 1951 a v súčasnosti eviduje 6 400 diel z 19. a 20. storočia. V hlavnej budove na Hlavnej ulici, ktorou je Župný dom, sídlia expozície Maliarstvo 19. storočia na Východnom Slovensku, Umenie 20. storočia na Východnom Slovensku a Slovenská grafika 20. storočia. Druhá budova galérie v pseudohistorizujúcom štýle na Alžbetinej ulici hostí expozíciu Július Jakoby - výber z tvorby a Košice vo výtvarnom umení.

Popartová Mihal Gallery v ulici Na prachárni ponúka expozíciu 25 originálnych obrazov svetoznámeho maliara s východoslovenskými koreňmi Andyho Warhola. Medzi nimi aj známe dielo Marylin Monroe, ale aj Wayne Gretzky, Hans Christian Andersen, Martha Graham a Teddy Roosevelt. Ďalšími atrakciami galérie sú niektoré Warholove sieťotlače, portfólio Kosáky a kladivá a dielo Zvestovanie na motívy Leonarda da Vinci.

Galéria KOPA DeSIGN na Kováčskej ulici sa sústreďuje na moderné umenie, pričom ponúka svoje priestory pre výstavy rôznych umelcov. Taktiež sa špecializuje na promovanie začínajúcich tvorcov.


Knižnice

Štátna vedecká knižnica Košice naväzuje na bohatú knižničnú tradíciu Košickej univerzity, založenej v roku 1657. Historický fond predstavuje 90 000 zväzkov kníh od inkunábul (tlačí do roku 1500) po knihy zo začiatku 20. storočia, najmä z oblasti teológie, práva, medicíny, histórie a prírodných vied. Súčasná organizácia, založená v roku 1946, má právo povinného výtlačku. Popri knižnici funguje Nemecká študovňa Goetheho inštitútu, Informačné stredisko Rady Európy, Britské centrum a americké informačné a poradenské centrum InfoUSA.

Verejná Knižnica Jána Bocatia je mestskou knižnicou s ôsmimi pobočkami v najväčších mestských častiach. Vznikla v roku 1921 a má samostatné oddelenie čitárne časopisov, hudobné oddelenie a oddelenie regionálnej literatúry.

Knižnica pre mládež mesta Košice je špecializovaná knižnica pre prácu s deťmi a mládežou. V prevádzke je od roku 1955 s piatimi pobočkami v najdôležitejších mestských častiach.
Kultúra

Prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry udeľuje Európska komisia a Európsky parlament od roku 1985 s cieľom podpory trvale udržateľného kultúrneho rozvoja daného mesta so zapojením všetkých kultúrnych subjektov a zvýšením záujmu obyvateľov vybraného európskeho mesta o dianie v ňom. V roku 2008 zvíťazili Košice s projektom Interface 2013 nad ostatnými slovenskými kandidujúcimi mestami Nitrou, Martinom a Prešovom a stali sa tak prvým slovenským mestom s týmto titulom. Projekt Interface 2013 sa usiluje o transformáciu Košíc ako silného priemyselného centra na postindustriálne mesto s kreatívnym potenciálom, univerzitným zázemím a novou kultúrnou infraštruktúrou. Tvorcovia priniesli do Košíc koncept kreatívnej ekonomiky - prepojenia ekonomiky a priemyslu s umením - čím sa vytvoril priestor pre rozvíjanie oblastí kreatívneho priemyslu (dizajn, médiá, architektúra, hudobná produkcia, film, informačné technológie, počítačové hry) a kreatívneho turizmu. Umelecký a kultúrny program na samotný rok 2013 vychádzal z koncepcie udržateľných aktivít s dlhodobým efektom na kultúrny život mesta a regiónu.

Folklór

Najstarším folklórnym súborom z Košíc je folklórny súbor Čarnica, založený v roku 1957. Z jeho radov vzišiel aj legendárny ľudový rozprávač Ján Pisančin alias Ander z Košíc. Veľmi známym a na Slovensku populárnym je folklórny súbor Železiar. Ďalšími sú folklórne súbory Borievka, Hornád, Jahodná a rad detských súborov.

Košické folklórne súbory prezentujú spev a tanec regiónu Abova, Šariša, Spiša a iných východoslovenských oblastí. Pre priaznivcov folklóru je organizovaný Cassovia folkfest každý jún s prehliadkou lokálnych, slovenských i zahraničných súborov. Regionálny charakter majú Abovské folklórne slávnosti konané v neďalekých Rozhanovciach.


Galérie

Východoslovenská galéria vznikla v roku 1951 a v súčasnosti eviduje 6 400 diel z 19. a 20. storočia. V hlavnej budove na Hlavnej ulici, ktorou je Župný dom, sídlia expozície Maliarstvo 19. storočia na Východnom Slovensku, Umenie 20. storočia na Východnom Slovensku a Slovenská grafika 20. storočia. Druhá budova galérie v pseudohistorizujúcom štýle na Alžbetinej ulici hostí expozíciu Július Jakoby - výber z tvorby a Košice vo výtvarnom umení.

Popartová Mihal Gallery v ulici Na prachárni ponúka expozíciu 25 originálnych obrazov svetoznámeho maliara s východoslovenskými koreňmi Andyho Warhola. Medzi nimi aj známe dielo Marylin Monroe, ale aj Wayne Gretzky, Hans Christian Andersen, Martha Graham a Teddy Roosevelt. Ďalšími atrakciami galérie sú niektoré Warholove sieťotlače, portfólio Kosáky a kladivá a dielo Zvestovanie na motívy Leonarda da Vinci.

Galéria KOPA DeSIGN na Kováčskej ulici sa sústreďuje na moderné umenie, pričom ponúka svoje priestory pre výstavy rôznych umelcov. Taktiež sa špecializuje na promovanie začínajúcich tvorcov.


Knižnice

Štátna vedecká knižnica Košice naväzuje na bohatú knižničnú tradíciu Košickej univerzity, založenej v roku 1657. Historický fond predstavuje 90 000 zväzkov kníh od inkunábul (tlačí do roku 1500) po knihy zo začiatku 20. storočia, najmä z oblasti teológie, práva, medicíny, histórie a prírodných vied. Súčasná organizácia, založená v roku 1946, má právo povinného výtlačku. Popri knižnici funguje Nemecká študovňa Goetheho inštitútu, Informačné stredisko Rady Európy, Britské centrum a americké informačné a poradenské centrum InfoUSA.

Verejná Knižnica Jána Bocatia je mestskou knižnicou s ôsmimi pobočkami v najväčších mestských častiach. Vznikla v roku 1921 a má samostatné oddelenie čitárne časopisov, hudobné oddelenie a oddelenie regionálnej literatúry.

Knižnica pre mládež mesta Košice je špecializovaná knižnica pre prácu s deťmi a mládežou. V prevádzke je od roku 1955 s piatimi pobočkami v najdôležitejších mestských častiach.
Kultúra

Prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry udeľuje Európska komisia a Európsky parlament od roku 1985 s cieľom podpory trvale udržateľného kultúrneho rozvoja daného mesta so zapojením všetkých kultúrnych subjektov a zvýšením záujmu obyvateľov vybraného európskeho mesta o dianie v ňom. V roku 2008 zvíťazili Košice s projektom Interface 2013 nad ostatnými slovenskými kandidujúcimi mestami Nitrou, Martinom a Prešovom a stali sa tak prvým slovenským mestom s týmto titulom. Projekt Interface 2013 sa usiluje o transformáciu Košíc ako silného priemyselného centra na postindustriálne mesto s kreatívnym potenciálom, univerzitným zázemím a novou kultúrnou infraštruktúrou. Tvorcovia priniesli do Košíc koncept kreatívnej ekonomiky - prepojenia ekonomiky a priemyslu s umením - čím sa vytvoril priestor pre rozvíjanie oblastí kreatívneho priemyslu (dizajn, médiá, architektúra, hudobná produkcia, film, informačné technológie, počítačové hry) a kreatívneho turizmu. Umelecký a kultúrny program na samotný rok 2013 vychádzal z koncepcie udržateľných aktivít s dlhodobým efektom na kultúrny život mesta a regiónu.

Folklór

Najstarším folklórnym súborom z Košíc je folklórny súbor Čarnica, založený v roku 1957. Z jeho radov vzišiel aj legendárny ľudový rozprávač Ján Pisančin alias Ander z Košíc. Veľmi známym a na Slovensku populárnym je folklórny súbor Železiar. Ďalšími sú folklórne súbory Borievka, Hornád, Jahodná a rad detských súborov.

Košické folklórne súbory prezentujú spev a tanec regiónu Abova, Šariša, Spiša a iných východoslovenských oblastí. Pre priaznivcov folklóru je organizovaný Cassovia folkfest každý jún s prehliadkou lokálnych, slovenských i zahraničných súborov. Regionálny charakter majú Abovské folklórne slávnosti konané v neďalekých Rozhanovciach.

Galérie

Východoslovenská galéria vznikla v roku 1951 a v súčasnosti eviduje 6 400 diel z 19. a 20. storočia. V hlavnej budove na Hlavnej ulici, ktorou je Župný dom, sídlia expozície Maliarstvo 19. storočia na Východnom Slovensku, Umenie 20. storočia na Východnom Slovensku a Slovenská grafika 20. storočia. Druhá budova galérie v pseudohistorizujúcom štýle na Alžbetinej ulici hostí expozíciu Július Jakoby - výber z tvorby a Košice vo výtvarnom umení.

Popartová Mihal Gallery v ulici Na prachárni ponúka expozíciu 25 originálnych obrazov svetoznámeho maliara s východoslovenskými koreňmi Andyho Warhola. Medzi nimi aj známe dielo Marylin Monroe, ale aj Wayne Gretzky, Hans Christian Andersen, Martha Graham a Teddy Roosevelt. Ďalšími atrakciami galérie sú niektoré Warholove sieťotlače, portfólio Kosáky a kladivá a dielo Zvestovanie na motívy Leonarda da Vinci.

Galéria KOPA DeSIGN na Kováčskej ulici sa sústreďuje na moderné umenie, pričom ponúka svoje priestory pre výstavy rôznych umelcov. Taktiež sa špecializuje na promovanie začínajúcich tvorcov.

Knižnice

Štátna vedecká knižnica Košice naväzuje na bohatú knižničnú tradíciu Košickej univerzity, založenej v roku 1657. Historický fond predstavuje 90 000 zväzkov kníh od inkunábul (tlačí do roku 1500) po knihy zo začiatku 20. storočia, najmä z oblasti teológie, práva, medicíny, histórie a prírodných vied. Súčasná organizácia, založená v roku 1946, má právo povinného výtlačku. Popri knižnici funguje Nemecká študovňa Goetheho inštitútu, Informačné stredisko Rady Európy, Britské centrum a americké informačné a poradenské centrum InfoUSA.

Verejná Knižnica Jána Bocatia je mestskou knižnicou s ôsmimi pobočkami v najväčších mestských častiach. Vznikla v roku 1921 a má samostatné oddelenie čitárne časopisov, hudobné oddelenie a oddelenie regionálnej literatúry.

Knižnica pre mládež mesta Košice je špecializovaná knižnica pre prácu s deťmi a mládežou. V prevádzke je od roku 1955 s piatimi pobočkami v najdôležitejších mestských častiach.
Kultúra mesta
Kultúra mesta
 

Košický kraj
miesto kde to naozaj žije
Za
dní.
Košický kraj - miesto kde to naozaj žije
Košický kraj - miesto kde to naozaj žije