Vzdelávanie
Vysoké školy

Košice majú dlhú tradíciu strediska univerzitného vzdelávania. V roku 1657 založená Košická univerzita symbolizovala prevahu katolíckej Európy pri vytlačovaní Turkov z Uhorska. Košice sú v súčasnosti druhým najvýznamnejším centrom slovenského vysokého školstva. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, založená 1949, je jedinou svojho druhu v republike. Počiatky Technickej univerzity spadajú do roku 1937, ale vojnové udalosti spôsobili jej presun do Bratislavy. Opätovne založená v roku 1952 je dnes s deviatimi fakultami a 17 000 poslucháčmi najnavštevovanejšou spomedzi košických vysokých škôl.[43] Popri nej existuje aj záujmové vzdelávanie tretieho veku. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mala v roku 2008 na fakultách verejnej správy, filozofickej, lekárskej, prírodovedeckej a právnickej spolu 7 045 poslucháčov.

V meste je umiestnených aj niekoľko fakúlt univerzít so sídlom v iných slovenských mestách. Ekonomická univerzita v Bratislave sem umiestnila svoju podnikovohospodársku fakultu v roku 1969 a Katolícka univerzita v Ružomberku svoju teologickú fakultu v roku 2003. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre tu má detašované pracovisko fakulty ekonomiky a manažmentu. V meste od roku 2006 sídli aj Vysoká škola bezpečnostného manažérstva.

Stredné školy

V Košiciach je stredné školstvo orientované predovšetkým na štvorročné a osemročné gymnáziá, ktorých bolo v roku 2010 v meste dvadsať. Medzi nimi je jedno športové gymnázium a jedno s vyučovacím jazykom maďarským.

Stredné priemyselné školy zastupujú hutnícka, dopravná, stavebno-geodetická, elektrotechnická a strojnícka. V meste sú tri stredné zdravotné školy, štyri obchodné akadémie (z toho jedna s vyučovacím jazykom maďarským), konzervatórium a hotelová akadémia. Ďalej je tu rad stredných odborných škôl, súkromných a cirkevných stredných škôl. Dokopy 32 v roku 2010
Vzdelávanie
Vysoké školy

Košice majú dlhú tradíciu strediska univerzitného vzdelávania. V roku 1657 založená Košická univerzita symbolizovala prevahu katolíckej Európy pri vytlačovaní Turkov z Uhorska. Košice sú v súčasnosti druhým najvýznamnejším centrom slovenského vysokého školstva. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, založená 1949, je jedinou svojho druhu v republike. Počiatky Technickej univerzity spadajú do roku 1937, ale vojnové udalosti spôsobili jej presun do Bratislavy. Opätovne založená v roku 1952 je dnes s deviatimi fakultami a 17 000 poslucháčmi najnavštevovanejšou spomedzi košických vysokých škôl.[43] Popri nej existuje aj záujmové vzdelávanie tretieho veku. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mala v roku 2008 na fakultách verejnej správy, filozofickej, lekárskej, prírodovedeckej a právnickej spolu 7 045 poslucháčov.

V meste je umiestnených aj niekoľko fakúlt univerzít so sídlom v iných slovenských mestách. Ekonomická univerzita v Bratislave sem umiestnila svoju podnikovohospodársku fakultu v roku 1969 a Katolícka univerzita v Ružomberku svoju teologickú fakultu v roku 2003. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre tu má detašované pracovisko fakulty ekonomiky a manažmentu. V meste od roku 2006 sídli aj Vysoká škola bezpečnostného manažérstva.

Stredné školy

V Košiciach je stredné školstvo orientované predovšetkým na štvorročné a osemročné gymnáziá, ktorých bolo v roku 2010 v meste dvadsať. Medzi nimi je jedno športové gymnázium a jedno s vyučovacím jazykom maďarským.

Stredné priemyselné školy zastupujú hutnícka, dopravná, stavebno-geodetická, elektrotechnická a strojnícka. V meste sú tri stredné zdravotné školy, štyri obchodné akadémie (z toho jedna s vyučovacím jazykom maďarským), konzervatórium a hotelová akadémia. Ďalej je tu rad stredných odborných škôl, súkromných a cirkevných stredných škôl. Dokopy 32 v roku 2010
Vzdelávanie
Vysoké školy

Košice majú dlhú tradíciu strediska univerzitného vzdelávania. V roku 1657 založená Košická univerzita symbolizovala prevahu katolíckej Európy pri vytlačovaní Turkov z Uhorska. Košice sú v súčasnosti druhým najvýznamnejším centrom slovenského vysokého školstva. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, založená 1949, je jedinou svojho druhu v republike. Počiatky Technickej univerzity spadajú do roku 1937, ale vojnové udalosti spôsobili jej presun do Bratislavy. Opätovne založená v roku 1952 je dnes s deviatimi fakultami a 17 000 poslucháčmi najnavštevovanejšou spomedzi košických vysokých škôl.[43] Popri nej existuje aj záujmové vzdelávanie tretieho veku. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mala v roku 2008 na fakultách verejnej správy, filozofickej, lekárskej, prírodovedeckej a právnickej spolu 7 045 poslucháčov.

V meste je umiestnených aj niekoľko fakúlt univerzít so sídlom v iných slovenských mestách. Ekonomická univerzita v Bratislave sem umiestnila svoju podnikovohospodársku fakultu v roku 1969 a Katolícka univerzita v Ružomberku svoju teologickú fakultu v roku 2003. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre tu má detašované pracovisko fakulty ekonomiky a manažmentu. V meste od roku 2006 sídli aj Vysoká škola bezpečnostného manažérstva.

Stredné školy

V Košiciach je stredné školstvo orientované predovšetkým na štvorročné a osemročné gymnáziá, ktorých bolo v roku 2010 v meste dvadsať. Medzi nimi je jedno športové gymnázium a jedno s vyučovacím jazykom maďarským.

Stredné priemyselné školy zastupujú hutnícka, dopravná, stavebno-geodetická, elektrotechnická a strojnícka. V meste sú tri stredné zdravotné školy, štyri obchodné akadémie (z toho jedna s vyučovacím jazykom maďarským), konzervatórium a hotelová akadémia. Ďalej je tu rad stredných odborných škôl, súkromných a cirkevných stredných škôl. Dokopy 32 v roku 2010

Košický kraj
miesto kde to naozaj žije
Za
dní.
Košický kraj - miesto kde to naozaj žije
Košický kraj - miesto kde to naozaj žije