Východoslovenské
múzeum

Východoslovenské múzeum so sídlom v Košiciach je jedným z najvýznamnejších a najstarších múzeí na Slovensku. Bolo založené ako Hornouhorské múzeum v roku 1872 na popud košického rodáka a člena Uhorskej akadémie vied Imricha Henszlmanna, ktorý po svojej smrti v roku 1888 daroval múzeu vyše 3 000 zberateľských kúskov. V roku 1901 bola do užívania odovzdaná dnešná hlavná budova múzea, postavená v reprezentatívnom neorenesančnom štýle.

Východoslovenské múzeum v Košiciach má tri odbory - prírodovedný, historický a umeleckohistorický odbor. Od roku 2002 je akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom a v tom istom roku mu bola udelená Cena mesta Košice.
Expozície

Dnes múzeum spravuje približne 500 000 predmetov v týchto expozíciách:

Košický zlatý poklad, historická účelová budova
Príroda Karpát - prírodovedná expozícia, budova Divízie
Storočia v umení - umeleckohistorická expozícia, budova Divízie
Rodošto - Pamätný dom Františka II. Rákociho, areál Katovej bašty
Košické storočia - Miklušova väznica a Katov byt
Stredoveká fortifikácia mesta Košice - kazematy
Urbanova veža - výstava voskových figurín a expozícia Umelecké kovolejárstvo na Východnom Slovensku
Dom remesiel
Drevený kostolík z Kožuchoviec
 

Východoslovenské múzeum so sídlom v Košiciach je jedným z najvýznamnejších a najstarších múzeí na Slovensku. Bolo založené ako Hornouhorské múzeum v roku 1872 na popud košického rodáka a člena Uhorskej akadémie vied Imricha Henszlmanna, ktorý po svojej smrti v roku 1888 daroval múzeu vyše 3 000 zberateľských kúskov. V roku 1901 bola do užívania odovzdaná dnešná hlavná budova múzea, postavená v reprezentatívnom neorenesančnom štýle.

Východoslovenské múzeum v Košiciach má tri odbory - prírodovedný, historický a umeleckohistorický odbor. Od roku 2002 je akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom a v tom istom roku mu bola udelená Cena mesta Košice.
Expozície

Dnes múzeum spravuje približne 500 000 predmetov v týchto expozíciách:

Košický zlatý poklad, historická účelová budova
Príroda Karpát - prírodovedná expozícia, budova Divízie
Storočia v umení - umeleckohistorická expozícia, budova Divízie
Rodošto - Pamätný dom Františka II. Rákociho, areál Katovej bašty
Košické storočia - Miklušova väznica a Katov byt
Stredoveká fortifikácia mesta Košice - kazematy
Urbanova veža - výstava voskových figurín a expozícia Umelecké kovolejárstvo na Východnom Slovensku
Dom remesiel
Drevený kostolík z Kožuchoviec
Východoslovenské múzeum

Východoslovenské múzeum so sídlom v Košiciach je jedným z najvýznamnejších a najstarších múzeí na Slovensku. Bolo založené ako Hornouhorské múzeum v roku 1872 na popud košického rodáka a člena Uhorskej akadémie vied Imricha Henszlmanna, ktorý po svojej smrti v roku 1888 daroval múzeu vyše 3 000 zberateľských kúskov. V roku 1901 bola do užívania odovzdaná dnešná hlavná budova múzea, postavená v reprezentatívnom neorenesančnom štýle.

Východoslovenské múzeum v Košiciach má tri odbory - prírodovedný, historický a umeleckohistorický odbor. Od roku 2002 je akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom a v tom istom roku mu bola udelená Cena mesta Košice.
Expozície

Dnes múzeum spravuje približne 500 000 predmetov v týchto expozíciách:

Košický zlatý poklad, historická účelová budova
Príroda Karpát - prírodovedná expozícia, budova Divízie
Storočia v umení - umeleckohistorická expozícia, budova Divízie
Rodošto - Pamätný dom Františka II. Rákociho, areál Katovej bašty
Košické storočia - Miklušova väznica a Katov byt
Stredoveká fortifikácia mesta Košice - kazematy
Urbanova veža - výstava voskových figurín a expozícia Umelecké kovolejárstvo na Východnom Slovensku
Dom remesiel
Drevený kostolík z Kožuchoviec
Východoslovenské múzeum

Košický kraj
miesto kde to naozaj žije
Za
dní.
Košický kraj - miesto kde to naozaj žije
Košický kraj - miesto kde to naozaj žije