Divadlo Thália Színház
Divadlo Thália Színház bolo založené v roku 1969, a stalo sa detašovaným pracoviskom komárňanského mestského ochotníckeho divadla. 1.júla 1990 sa Thália osamostatnila a stala sa druhým maďarským profesionálnym divadlom na Slovensku. Od r. 2002 vyvíja svoju činnosť v rámci KSK s celoslovenskou pôsobnosťou - z ročne 160-170 predstavení odohrá Divadlo Thália Színház okolo 60 predstavení v Košiciach, ostatné po rôznych miestach Slovenska a v zahraničí, najmä v Maďarsku. Počas svojej existencie získalo viacero významných ocenení na festivaloch.

Ročne predstaví vlastných 4-5 premiér, a zároveň dáva možnosť predstaviť sa hosťujúcim súborom z celej Európy.

Divadlo Thália Színház je najsevernejšie maďarskojazyčné divadlo v Európe. Divadlo Thália Színház disponuje s dvoma divadelnými scénami: Divadelná sála (205 miest) sídliacej na Mojmírovej 1 a Máraiho Štúdio (99 miest) sídliace na Timonovej 3, ktorá je zároveň administratívnou budovou.
 
Divadlo Thália Színház
Divadlo Thália Színház bolo založené v roku 1969, a stalo sa detašovaným pracoviskom komárňanského mestského ochotníckeho divadla. 1.júla 1990 sa Thália osamostatnila a stala sa druhým maďarským profesionálnym divadlom na Slovensku. Od r. 2002 vyvíja svoju činnosť v rámci KSK s celoslovenskou pôsobnosťou - z ročne 160-170 predstavení odohrá Divadlo Thália Színház okolo 60 predstavení v Košiciach, ostatné po rôznych miestach Slovenska a v zahraničí, najmä v Maďarsku. Počas svojej existencie získalo viacero významných ocenení na festivaloch.

Ročne predstaví vlastných 4-5 premiér, a zároveň dáva možnosť predstaviť sa hosťujúcim súborom z celej Európy.

Divadlo Thália Színház je najsevernejšie maďarskojazyčné divadlo v Európe. Divadlo Thália Színház disponuje s dvoma divadelnými scénami: Divadelná sála (205 miest) sídliacej na Mojmírovej 1 a Máraiho Štúdio (99 miest) sídliace na Timonovej 3, ktorá je zároveň administratívnou budovou.
Divadlo Thália Színház
Divadlo Thália Színház bolo založené v roku 1969, a stalo sa detašovaným pracoviskom komárňanského mestského ochotníckeho divadla. 1.júla 1990 sa Thália osamostatnila a stala sa druhým maďarským profesionálnym divadlom na Slovensku. Od r. 2002 vyvíja svoju činnosť v rámci KSK s celoslovenskou pôsobnosťou - z ročne 160-170 predstavení odohrá Divadlo Thália Színház okolo 60 predstavení v Košiciach, ostatné po rôznych miestach Slovenska a v zahraničí, najmä v Maďarsku. Počas svojej existencie získalo viacero významných ocenení na festivaloch.

Ročne predstaví vlastných 4-5 premiér, a zároveň dáva možnosť predstaviť sa hosťujúcim súborom z celej Európy.

Divadlo Thália Színház je najsevernejšie maďarskojazyčné divadlo v Európe. Divadlo Thália Színház disponuje s dvoma divadelnými scénami: Divadelná sála (205 miest) sídliacej na Mojmírovej 1 a Máraiho Štúdio (99 miest) sídliace na Timonovej 3, ktorá je zároveň administratívnou budovou.

Košický kraj
miesto kde to naozaj žije
Za
dní.
Košický kraj - miesto kde to naozaj žije
Košický kraj - miesto kde to naozaj žije